Laddar Evenemang

Ansökan till CUL forskarskola

När: 2022-01-01 - 2022-03-07
Sista anmälningsdag: 7 mars
Hitta hit

I samverkan med Humanistiska, IT, Konstnärliga, Naturvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga samt Utbildningsvetenskapliga fakulteterna vid Göteborgs universitet öppnar CUL för antagning till utbildning på forskarnivå för dig med lärarexamen.

Vid 2022 år antagning är det två typer av antagning som är aktuella, en som innebär anställning som doktorand vid Göteborgs universitet och en där nuvarande arbetsgivare finansierar lönekostnader under studietiden. Läs mer om vilka ämnen som är möjliga att söka i dokumentet CUL ledigkungörelse 2022.

Behörighetsvillkor och förkunskapskrav

Forskarskolan i utbildningsvetenskap följer de förordningar som gäller för utbildning på forskarnivå nationellt (se Högskoleförordningen).

Behörig att antas till forskarskolan i utbildningsvetenskap är den som uppfyller dels villkor för grundläggande behörighet, dels villkor för särskild behörighet

Grundläggande behörighet har den som:

  1. avlagt examen på avancerad nivå,
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För antagning till forskarutbildningar inom ramen för forskarskolan CUL krävs lärarexamen. För antagning till ämne på forskarnivå kan ytterligare krav på särskild behörighet finnas.

Se behörighetskrav under respektive forskarutbildningsämne

Ansökan

Klicka på den röda knappen “Anmäl dig” för att läsa mer på Göteborgs universitets hemsida. Där hittar du också ett formulär för ansökan.

 

Ansökan till CUL forskarskola

När: 2022-01-01 - 2022-03-07
Sista anmälningsdag: 7 mars

Arrangör:

Göteborgs universitet

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.