Porträttbild av Inger Fält, verksamhetschef för Språkcentrum