Att kasta in handduken eller lämna in

Rapport av Mats Widigson, Center för skolutveckling