Två barn står på ett grönt skynke med rymddräkter på sig