En illustration som visar STL-modellens olika steg.