Bild på studiehandledaren Liliana Casimiro framför en skärm vid sitt köksbord, i ett digitalt möte med två elever, vars ansikten har dolts. I handen håller hon en mobiltelefon.