Studiehandledaren Abdul Hakim Abuali sitter tillsammans med en elev.