Två barn sitter bredvid varandra och läser i samma bok.