Två pedagoger, Maria Sjöstedt och Maria Paglianno, står framför ett grönt tygskynke.