Ett barn sitter framför ett grönt tyg och fotograferas av en pedagog och två andra barn.