Två elever sitter och jobbar tillsammans i klassrummet.