Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare

Center för skolutveckling, Göteborgs Stad

Nyhetsbrev 4, november 2022

 

För dig som arbetar med undervisning och lärande i förskola och skola!

Lärtorget hittar du inspiration, fortbildning och lärresurser.

Artiklar och blogginlägg

“Lärare behöver kunna förstå, värdera och använda forskning”

Forskning kan bidra till att utveckla undervisningen och ger lärare argument för vägval och prioriteringar. Men vad krävs för att kunna förstå, värdera och använda forskning? Och vilka fallgropar finns? Lärtorget har pratat med Sven Persson, […] 

Undervisa om klimatförändringar – öppen webbkurs för lärare

Climateracy är en online-kurs om klimatfrågor riktad till lärare i grundskolan och gymnasiet. Kursen, som är framtagen i samarbete mellan forskare och lärare i fem europeiska länder, innehåller grundläggande fakta om klimat, klimathistoria och olika […] 

”Alla språk ska få plats och utrymme”

I höst startar ett ULF-forskningsprojekt i Göteborgs förskolor kring hur barns alla språk kan tas tillvara. I projektet fortsätter samarbetet med de förskolor som tidigare haft deltagare i kursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan, där […] 

Läsa och förstå digitala texter

Att ta del av information eller göra sin röst hörd via digitala texter är självklart idag. Men hur står det till med den digitala läsförståelsen i våra klassrum? Hur kan vi fördjupa den digitala läsförståelsen så att våra elever blir […] 

Inkludera daglig rörelse i SKA

Att daglig rörelse är viktig för vår psykiska och fysiska hälsa samt hjärnhälsa råder det idag konsensus kring. Vi vet också att många barn och unga rör sig för lite och att den gruppen är större i övrigt redan utsatta grupper, vilket leder […] 

Kalender och skolprogram

Lärledarutbildning – kollegialt lärande

Kollegialt lärande är en viktig faktor för skolutveckling. Nu kan du anmäla dig till Center för skolutvecklings lärledarutbildning som startar våren 2023. Du lär dig att som lärledare leda kollegiala […] 

Mötesplats NT: Med strålkastaren på språkutveckling i förskolans teknikundervisning

Välkommen till en digital träff kring språkutvecklande undervisning om teknik i förskolan! Vi kommer att få ta del av erfarenheter från ett samarbetsprojekt mellan förskollärare och forskare, KUST-projektet. I projektet, […] 

Läsa och samtala om svåra ämnen

Det finns ämnen som är svåra att tala om med eleverna på högstadiet. Fast samtidigt är det viktiga ämnen som eleverna funderar på, till exempel krig eller frågor kring sex och samlevnad. Här kan en skönlitterär bok hjälpa till att öppna upp för […] 

Lärresurser

GR Play Skola (SLI)

Göteborgsregionens film- och mediatjänst för skolan. Göteborgsregionen (GR) erbjuder ett omfattande utbud av film, TV- och radioprogram som en del av läromedelsområdet. 
E-post
Webbplats Lärtorget
Facebooksida Lärtorget