Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare

Center för skolutveckling, Göteborgs Stad

Nyhetsbrev december 2023

 

Välkommen till Lärtorget!

För dig som arbetar med undervisning och lärande i Göteborg, från förskola till vuxenutbildning, i kommunal eller fristående regi.

Lärtorget hittar du inspiration, fortbildning och lärresurser.

Artiklar och blogginlägg

Projekt rustar lärare att möta elevers olikheter

Försteläraren Anna Tärntoft är en av många som kompetensutvecklat sig kring integrerade elever och läroplanen för anpassad grundskola. - Att visa att jag tror på eleven, oavsett skolmiljö och vem eleven är, är nyckeln för att få personen […] 

De gör musikundervisningen tillgänglig för alla elever

I ämnet musik får eleverna lära sig att skapa och spela musik, både individuellt och tillsammans med andra. Men musikämnet innehåller också musikhistoria, teori och begrepp. Genom att koppla den teoretiska undervisningen direkt till elevernas eget […] 

Modersmålslärare prövar ny modell för likvärdig bedömning

Grundläggande kunskaper i modersmål är ett krav för att delta i modersmålsundervisning. Men att bedöma vad som är en grundläggande kunskapsnivå är utmanande då detaljerade, nationella bedömningsunderlag saknas. Språkcentrum prövar nu en modell […] 

”Rektor måste vara aktiv i praktiknära forskningsprojekt”

Bergsjöskolan i Göteborg har genomfört ett forskningsprojekt för att utveckla undervisningen för flerspråkiga elever, tillsammans med forskarna Catharina Schmidt och Lisa Molin samt Center för skolutveckling. Just nu håller lärarna och rektor på att […] 

Framåt för praktiknära forskning i förskola och skola

I praktiknära ULF-forskning möts lärare och forskare med ett gemensamt mål - att utveckla undervisningen och utbildningen på vetenskaplig grund. ULF-avtalet ska öka samverkan mellan skolan och akademin, för att stärka skolutvecklingsarbetet. Efter en […] 

Gårdstensprojektet ger elever kunskap för framtida yrkesval

Många elever har begränsade kunskaper om olika yrken, vilket gör det svårt för dem att göra väl underbyggda och medvetna val för ett framtida yrkesliv. Gårdstensprojektet är en struktur för hur skolor kontinuerligt kan arbeta med att stärka […] 

Kalender och skolprogram

Lärledarutbildning – kollegialt lärande

Vill du fördjupa dina kunskaper i kollegialt lärande? Center för skolutvecklings lärledarutbildning vänder sig till medarbetare i förskolan, grundskolan och gymnasiet som har ett uppdrag att leda det gemensamma lärandet i sitt kollegium eller arbetslag. 

Forskarskolan CUL – informationsträff

Har du en lärarexamen? En skola och förskola på vetenskaplig grund behöver forskarutbildade lärare och förskollärare. Visste du att en lärare/förskollärare som följer CUL forskarutbildning kan arbeta kvar halvtid i […] 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen

Varmt välkommen till en inspirationsdag med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla ämnen! 

Workshop med Binogi 

Ett tillfälle för dig som är lärare att se möjligheterna i undervisningen med det flerspråkiga läromedlet Binogi. Du förväntas ha använt Binogi någon gång för att kunna ta till dig […] 

Lärresurser

Webbaserad fortbildning: Att utbilda och undervisa flerspråkiga elever

Den här fortbildningen ger lärare, rektorer och andra professioner i skolan baskunskaper och verktyg för att erbjuda en god undervisning och lärmiljö för flerspråkiga elever. Den är framtagen i samarbete […] 

Digital mattehjälp med Mattecoach på nätet!

Kostnadsfri digital hjälp i matematik för grundskolan och gymnasiet med Linköpings universitet, Chalmers och KTH.  
E-post
Webbplats Lärtorget
Facebooksida Lärtorget