Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare

Center för skolutveckling, Göteborgs Stad

Nyhetsbrev 3, juni 2023

 

Välkommen till Lärtorget!

För dig som arbetar med undervisning och lärande i förskola och skola, i både kommunal och fristående verksamhet!

Lärtorget hittar du inspiration, fortbildning och lärresurser.

Dags att anmäla sig till höstens språk- och kunskapsutvecklande utbildningar!

Läs mer och anmäl dig här

Utbildningarna är kostnadsfria för medarbetare i staden.

 

Artiklar och blogginlägg

“Skolan kan stärka barns motståndskraft mot psykisk ohälsa”

Förskolan och skolan kan stärka ungas förutsättningar att hantera svårigheter i livet. Men personalen behöver kunskap om vad i skolans arbete som skyddar mot psykisk ohälsa och samarbeta över professionsgränserna. - Oavsett om ett barn eller en […] 

Tydliggörande pedagogik stöttar elevgrupper med varierad teoretisk begåvning

Hur kan undervisningen anpassas för elever med olika teoretisk begåvning? I varje grundskoleklass finns i snitt två elever som har extra behov av tydliggörande och konkretiserande pedagogik. Lärarna Linda Krogeus och Victoria Kurlberg-Sagman undervisar […] 

Att konversera med maskiner – en ny AI-förmåga

Instrueringsförmåga är en ny typ av litteracitet underordnad AI-litteracitet. Den ingår i digital kompetens och innebär att vi lär oss att skriva instruerande texter till en icke-mänsklig aktör som inte får förväxlas med en människa. Så här kan […] 

Ungas hälsa grundläggs de första tusen dagarna i livet

Folkhälsoforskaren Gunilla Lönnberg föreläser i september på Barn- och elevhälsans upptaktsdag om vad de tusen första dagarna i våra liv betyder för den livslånga hälsan.   – Hjärnans utveckling sker mycket snabbare då än senare och det […] 

Mer om ord och ordförråd

Några saker vet vi redan med bestämdhet: ett rikt ordförråd är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för att nå skolframgång att engagerade läsare lär sig många ord Så, med andra ord: […] 

Pedagoger och barn lär tillsammans i förskolans digitala ateljé

Orkestergatans förskola har en digital ateljé som ska inspirera barnen att utforska och lära med digitala verktyg. All undervisning i ateljén är kopplad till förskolans projektmål. Pedagogerna är aktiva medforskare som hjälper barnen att lösa […] 

Kalender och skolprogram

Lärledarutbildning

Vill du fördjupa dina kunskaper i kollegialt lärande? Center för skolutvecklings lärledarutbildning vänder sig till medarbetare i förskolan, grundskolan och gymnasiet. Kollegialt lärande innebär att tillsammans med kollegor lära och […] 

Fullbokat! Barn- och elevhälsans upptaktsdag 2023

Temat för barn- och elevhälsans upptaktsdag 22 september är självtillit och motståndskraft och hur vi främjar lärande och psykisk hälsa hos barn och elever.  

Lärresurser

Ledarskap för tillgänglig lärmiljö – ett utbildningsmaterial

Denna lärresurs består av åtta filmer på temat lärares ledarskap och tillgänglig lärmiljö. I filmerna möter du lärare i grundskolan, anpassad grundskola och gymnasieskolan, som på olika sätt arbetar med att göra undervisningen inkluderande och […] 
E-post
Webbplats Lärtorget
Facebooksida Lärtorget