Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare

Center för skolutveckling, Göteborgs Stad

Nyhetsbrev mars 2024

 

Välkommen till Lärtorget!

För dig som arbetar med undervisning och lärande i Göteborg, från förskola till vuxenutbildning, i kommunal eller fristående regi.

Lärtorget hittar du inspiration, fortbildning och lärresurser.

Artiklar och blogginlägg

Vad är egentligen beprövad erfarenhet?

Vad är egentligen beprövad erfarenhet? Och varför är det viktigt i lärares arbete? Forskaren Anette Jahnke har borrat i skolmyndigheternas definition av begreppet och jämfört med hur det tolkas inom forskning och andra yrkesdiscipliner. Hon ser en risk […] 

“Samtalen med mentorn hjälper mig att se det jag gör bra”

Samtalen med mentorn hjälper nyanställda Hedvig Dillner att få en bra start i läraryrket. Tillsammans bollar de allt från lösningar på konkreta problem till vad det innebär att vara lärare. - Genom mentorsträffarna får jag bekräftelse på vad […] 

Filmade föreläsningar: Så kan skolan stärka unga att klara motgångar och svårigheter

Skolan kan stärka barns och ungdomars möjligheter att klara motgångar och svårigheter i livet, att bygga resiliens. Samtidigt är resiliens något som främjar lärande och psykisk hälsa. I två inspelade föreläsningar berättar Therése Skoog, […] 

Bygga kulturell kompetens och samtala med barn om rasism med hjälp av högläsning

Jag har sedan i början på läsåret gjort många nya insikter kring högläsning och samtalen vi har om den, och om jag redan innan tyckte att det är den viktigaste undervisningen vi har i skolan, tycker jag det ännu mer nu.  

Kulturupplevelser öppnar vägar till lärande

Alla barn ska få uppleva olika konstnärliga uttrycksformer och få möjlighet till eget skapande, säger läroplanerna. I Göteborg kan kommunala förskolor och grundskolor kostnadsfritt boka teaterbesök, skolbiobesök och museibesök. Läraren Christina […] 

Kalender och skolprogram

Mötesplats läsning: Att kartlägga och följa upp barns tidiga läsutveckling

Välkommen till en mötesplats med fokus på läsundervisning för elever i grundskolans låg- och mellanstadium! Charlotte Georén Sprung, lärare och SLS-utvecklare på Gunnestorpsskolan och Miriam Svartborn, SVA-lärare på Tångenskolan, berättar om sina […] 

Interaktionsmönster, social anpassning och emotioner i förskolan

Välkommen till ett seminarium om sociala samspel och relationsskapande mellan personal och barn i förskolan. Presentationen baseras på en nyligen publicerad avhandling. Medverkande: Katarina Nilfyr, universitetslektor i pedagogik på högskolan […] 

Lärarnas forskningskonvent 2024 – delta på plats eller online!

Välkommen till Lärarnas forskningskonvent 2024! På denna mötesplats får du möjlighet att fördjupa dig i konkret forskning direkt kopplad till utvecklingen av din och din skolas undervisning. Vi samlas för att diskutera och bygga kunskap tillsammans […] 

Vetenskapsfestivalens skolprogram 2024

Res i rymden, labba i klassrummet eller fråga en expert på Vetenskapsfestivalen I Vetenskapsfestivalen Skolprogram den 15–26 april finns hundratals aktivitetstillfällen för elever i grundskolan. De flesta skolämnen finns representerade, […] 

Lärresurser

Ledarskap för tillgänglig lärmiljö – ett utbildningsmaterial

Denna lärresurs består av åtta filmer på temat lärares ledarskap och tillgänglig lärmiljö. I filmerna möter du lärare i grundskolan, anpassad grundskola och gymnasieskolan, som på olika sätt arbetar med att göra undervisningen inkluderande och […] 
E-post
Webbplats Lärtorget
Facebooksida Lärtorget