Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare

Center för skolutveckling, Göteborgs Stad

Nyhetsbrev 3, september 2022

 

För dig som arbetar med undervisning och lärande i förskola och skola!

Lärtorget hittar du inspiration, fortbildning och lärresurser.

Artiklar och blogginlägg

Hur kan vi undervisa för att eleverna ska hitta sin röst?

Målet med TCRWP:s undervisning är att undervisningen ska ge alla, oavsett bakgrund, lika möjligheter att utvecklas till skickliga och kritiskt tänkande läsare och skribenter som kan föra sin egen och andras talan, fördjupa sina egna och andras […] 

“Mina ledord som lärare är kärlek, respekt och tillit”

NYFIKEN PÅ: Ahmed El Daba är lärare i engelska och religion på Burgårdens gymnasium, men undervisar också i svenska. Här svarar han på frågor om sitt ledarskap i klassrummet och vilka strategier han använder för att skapa goda relationer och en […] 

Personliga möten ger perspektiv på migration

Genom ett utbyte mellan gymnasieelever och vuxna som läser Sfi har läraren Henrik Nilsson fördjupat undervisningen om migrationsfrågor. Arbetssättet Världen finns här har gett förutsättningarna, där själva mötet mellan människor är det […] 

Perspektiv på läsning – tre föreläsningar i höst!

Under hösten håller stadens SLS-utvecklare tre digitala föreläsningar på temat läsning. Fortbildningstillfällena riktar sig främst till lärare i årskurs 7-9 och deltagarna kommer att ges möjlighet att dela erfarenheter med kollegor på andra […] 

Kalender och skolprogram

Läsa texter när gruppen spretar

I en brokig klass kan det ibland kännas hopplöst att hitta rätt text. Hur väljer vi texter och hur kan vi arbeta och stötta för gemensamma textupplevelser? 

Skola i rörelse: Digital informationsträff

Skola i rörelse är en metod för handledning och praktiskt stöd för att inkludera daglig rörelse i det systematiska kvalitetsarbetet för skolor i Göteborg. Är du nyfiken på att veta […] 

Skapa multimodala digitala texter i undervisningen

Som ett sätt att stödja stadens mål att stärka elevers skrivförmåga i alla ämnen erbjuder Center för skolutveckling en fördjupning för lärare i F-9 och gymnasiet. 

Att arbeta med barn i behov av särskilt stöd: Digital föreläsning

Elin Sarbring, förskollärare och specialpedagog med en fördjupning inom autism och andra diagnoser såsom npf (neuropsykiatriska funktionsnedsättning). Elin har också arbetat på BUP i ett utredningsteam för små barn. Nu […] 

Lärresurser

Slottsskogen

Slottsskogen är med sina varierade miljöer, höga naturvärden och goda möjligheter att uppleva djur ett spännande besöksmål för elever i olika åldrar. Undervisning i parken blir en upplevelserik förlängning av klassrummet där eleverna kan öka sin […] 

Naturhistoriska riksmuseet: Lektionsmaterial

På Naturhistoriska riksmuseet hemsida finns ett drygt åttiotal kostnadsfria lektionsmaterial som är utformade för att användas oberoende av ett besök på museet. 

På Lärtorget delar pedagoger och skolledare med sig kring undervisning och lärande, från förskola till vuxenutbildning, i kommunal och fristående regi. Innehållet produceras av Center för skolutveckling tillsammans med samarbetspartners.

E-post
Webbplats Lärtorget
Facebooksida Lärtorget