Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare

Nyhetsbrev 2

Juni 2022

 

Välkommen till Lärtorget!

Lärtorget är en webbplats för dig som arbetar med undervisning och lärande i Göteborg, från förskola till vuxenutbildning, i kommunal eller fristående regi.

Här hittar du inspiration, fortbildning och lärresurser från Center för skolutveckling och samarbetspartners.

Artiklar och blogginlägg

Tydlig pedagogik bygger broar till skriftspråket

På förskolan Eriksbo Östergärde använder pedagogerna flera olika metoder i den språkutvecklande undervisningen. Reading to learn-pedagogiken ger barnen kunskap om språkets beståndsdelar och förståelse för texten som symbol. De tränar sig i att […] 

MIK är alla lärares ansvar

En är elev och två är lärare på Kvibergsskolan. De undervisar i olika ämnen. Men en sak har de gemensamt - att de tycker Medie- och informationskunnighet (MIK) behövs och är viktigt, för att eleverna ska få möjlighet att göra sina röster hörda. […] 

Att skriva biografi i SO och NO (Reading to learn)

Läs om hur Reading to learn-pedagogiken stöttar elever i SO- och NO-undervisningen på Internationella Engelska skolan i Krokslätt. Blogginlägget handlar om när elever i årskurs 5 fick i uppgift att skriva en biografi om en historisk person, en […] 

Hur ser undervisning enligt STL ut i ditt klassrum?

Vilka vinster ser lärare med digitala verktyg och att eleverna skriver för fler mottagare än läraren? Här publicerar vi filmer samt länkar till artiklar och blogginlägg där lärare berättar hur undervisning enligt Skriva sig till lärande (STL) ser […] 

Boktipset: De skrev handbok i läs- och skrivundervisning

BOKTIPS: "Läs- och skrivundervisning som gör skillnad - att arbeta utifrån Teachers College Reading and Writing Project" är titeln på en alldeles färsk bok från förlaget Natur & Kultur. Författare är Anna Månsson Nylund, förstelärare på […] 

Prata om mediedieten med eleverna

Idag publiceras årets första resultat av Mediebarometern 2021, som är en årlig frågeundersökning om svenskarnas medievanor. Inledd 1979, är den världens äldsta tidsserie om en befolknings medieanvändning. Även i MIK-undervisningen är det viktigt […] 

Kalender och skolprogram

PopUpDig

PopUpDig är en årlig konferens öppen för alla som arbetar med eller har intresse av digitalisering i skolan. Konferensen vänder sig till dig inom skolan - pedagoger, rektorer, lokala och nationella skolutvecklingsenheter. 

Den unge Raoul Wallenberg – en berättelse i bilder

Levande Historia i Göteborg erbjuder kostnadsfri föreläsning om antisemitismen och nazismen. 

Lärledarutbildning – Kollegialt lärande

Kollegialt lärande är en viktig faktor för skolutveckling. Hösten 2022 börjar en ny omgång av Center för skolutvecklings lärledarutbildning. Du lär dig att som lärledare leda kollegiala samtal samt reflektera […] 

Lärresurser

GR Play Skola (SLI)

Göteborgsregionens film- och mediatjänst för skolan. Göteborgsregionen (GR) erbjuder ett omfattande utbud av film, TV- och radioprogram som en del av läromedelsområdet. 

Sexualitet, samtycke och relationer

En sajt från Utbildningsförvaltningen som ger stöd i arbetet med att utveckla skolornas undervisning om sexualitet och relationer. Den riktar sig främst till pedagoger, skolledare och elevhälsans personal.  
E-post
Webbplats Lärtorget
Facebooksida Lärtorget