Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare

Center för skolutveckling, Göteborgs Stad

Nyhetsbrev 2, april 2023

 

För dig som arbetar med undervisning och lärande i förskola och skola, i både kommunal och fristående verksamhet!

Lärtorget hittar du inspiration, fortbildning och lärresurser.

Utbildningar i språk- och kunskapsutvecklande undervisning, läsåret 2023-24

Anmälan öppen till utbildningar läsåret 2023-24

Utbildningarna är kostnadsfria för medarbetare i staden. Sista anmälningsdag är 16 juni.

 

Artiklar och blogginlägg

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk  

På Tellusgatans förskola har pedagogerna fått nya perspektiv på sin språkutvecklande undervisning. Idag får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. – Jag bemöter barnens […] 

“Lärarnas utvecklingsarbete är motorn i forskningen”

Forskning hjälper oss dra nytta av kunskaperna som lärare utvecklar i sin undervisning, så vi kan förstå hur arbetssätt och metoder fungerar i olika kontexter. - Lärarnas jobb med att utveckla undervisningen är motorn i forskningen. Sedan ska […] 

De samarbetar för en tillgänglig undervisning

Stöttande strukturer, tydliga förväntningar och utmaningar på varje elevs nivå. Så skapar lärarkollegorna Mia Svensson och Sebastian Fieril på Hagenskolan en tillgänglig undervisning och lärmiljö för alla elever. Här berättar de om sitt […] 

Relationer är grunden för lärares ledarskap

Att bygga relationer är en viktig del i lärares ledarskap och grunden för att skapa en tillgänglig undervisning. Läraren Ahmed Eldaba på Burgårdens IM-program jobbar med relationsbyggande både i och utanför klassrummet, och tror på att våga vara […] 

Kalender och skolprogram

Mötesplats NT: Ämnesdidaktik

Denna Mötesplats NT fokuserar på ämnesdidaktiskt fokus i förskola och grundskolans tidigare år. Projektet ”Ämnesdidaktiska modeller för de naturorienterande ämnena i förskola och grundskola” är ett samarbetsprojekt mellan förskola, skola […] 

Workshop: Så skriver du en forskningsskiss

ULF står för utbildning, lärande och forskning och är en nationell satsning för att utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan förskola, skola och akademi. Den 8 augusti öppnar steg 1 i den första […] 

Värdegrundsarbetet i förskolan som en demokratisk mötesplats

Välkommen på en föreläsning med Rita Svensson, rektor i Uddevalla kommun. 

Lärresurser

Ledarskap för tillgänglig lärmiljö – ett utbildningsmaterial

Denna lärresurs består av åtta filmer på temat lärares ledarskap och tillgänglig lärmiljö. I filmerna möter du lärare i grundskolan, anpassad grundskola och gymnasieskolan, som på olika sätt arbetar med att göra undervisningen inkluderande och […] 

Fullföljda studier – en kunskapsbank

Den här kunskapsbanken är till för dig som jobbar med att stärka barn och ungas förutsättningar att fullfölja sina studier. Här hittar du kunskapsfördjupningar, lärande exempel och förslag på metoder som du kan använda direkt i din vardag.  
E-post
Webbplats Lärtorget
Facebooksida Lärtorget