Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare

Center för skolutveckling, Göteborgs Stad

Nyhetsbrev 1, maj 2022

 

Välkommen till Lärtorgets nyhetsbrev!

Lärtorget är en webbplats för dig som arbetar med undervisning och lärande i Göteborg, från förskola till vuxenutbildning, i kommunal eller fristående regi.

Här hittar du inspiration, fortbildning och lärresurser som kan användas vid kollegialt lärande. Innehållet produceras av Center för skolutveckling tillsammans med samarbetspartners.

Språkutvecklande utbildningar

Språkutvecklande undervisning: Anmäl dig till nästa läsårs utbildningar

Nu öppnar anmälan till Center för skolutvecklings fördjupande utbildningar i språkutvecklande undervisning som startar hösten 2022. Utbildningarna vänder sig till dig som jobbar i förskola, grundskola eller gymnasium och det finns flera olika inriktningar.

Utbildningarna sträcker sig över läsåret 22-23. Du kan läsa mer om innehåll, målgrupper och upplägg i länkarna till respektive utbildning nedan.

 

Artiklar och blogginlägg

Bättre struktur stärker elevrådets arbete

På Jättestensskolan organiserar högstadieeleverna själva elevrådsarbetet och driver egna idéer. De vuxna är bollplank och ”möjliggörare”. Tydliga strukturer, utbildning och tätare möten har ökat engagemanget och stärkt elevernas inflytande […] 

“Jag vill att alla elever ska tycka att teknik är roligt”

NYFIKEN PÅ: Ingela Bursjöö, lektor och lärare på Montessoriskolan Elyseum ställer frågor till Hassene Ben Habbouche, som är lärare i teknik och NO på Svartedalsskolan. Hassene har skapat en webbsida om teknik och programmering som andra lärare kan […] 

Naturvetenskap får mening i undersökande läsaktiviteter

I ett forskningsprojekt på Långmosseskolan och förskolorna Kanelgatan och Salviagatan använder pedagogerna bilderböcker för att inspirera barnen att utforska naturvetenskapliga fenomen. Berättelserna väcker tankar som barnen får undersöka vidare i […] 

Elever hjälper forskare i Pollenjakten

Elever på Montessoriskolan Elyseum hjälper forskare att få mer kunskap om bin och deras livsmiljö. Samtidigt lär de sig om biologisk mångfald och forskningsmetoder. Syftet med projektet är att rädda pollinerande insekter från att dö ut.  

Göteborg testar studiehandledning på distans

Kan fjärrundervisning ge fler elever tillgång till studiehandledning och ändå bevara kvaliteten? Den frågan ställer sig grundskoleförvaltningens mottagningsenhet, Språkcentrum och Center för skolutveckling i ett gemensamt projekt. 

Kalender och skolprogram

Mötesplats NT: Fysik på lekplatsen

Hela kroppen är inblandad när vi lär oss om naturen och naturvetenskaperna. Välkommen till en mötesplats om fysik för hela kroppen bland gungor, rutschbanor och karuseller tillsammans med Ann-Marie Pendrill.  

MIK-seminarium om visuell bildning

Välkommen till ett seminarium där du får en inblick i ett par aktuella projekt kopplade till Medie- och informationskunnighet (MIK). 

Fredsdagen – För fred i tider av krig

För fred i tider av krig. Med anledning av Fredsdagen. 

Lärresurser

Gaming – en miljardindustri

Idag omsätter spelföretagen mer än hela världens sport, men hur ser spelföretagens affärsmodeller ut och vad behöver vi tänka på för att vara medvetna konsumenter när vi spelar?  

Rättighetsreportrarna

Rättighetsreportrarna är ett upplevelsebaserat, digitalt och kostnadsfritt läromedel om mänskliga rättigheter för årskurs 6-9 och gymnasiet där elever granskar sin skola utifrån barnkonventionen. De intervjuar andra elever som får ge sin syn på hur […] 

Lärtorget tillhandahålls av Center för skolutveckling (CFS), område Stadsgemensamt, Utbildningsförvaltningen, Göteborgs Stad. CFS har i uppdrag att stödja, stimulera, initiera och utmana till skolutveckling.

E-post
Webbplats Lärtorget
Facebooksida Lärtorget