Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare

Nyhetsbrev

Februari 2023

 

För dig som arbetar med undervisning och lärande i Göteborg, från förskola till vuxenutbildning, i kommunal eller fristående regi.

Lärtorget hittar du inspiration, fortbildning och lärresurser.

Artiklar och blogginlägg

Digitalt bildskapande lär barnen tänka källkritiskt

På förskolan Kortedala Park lär sig barnen att tänka källkritiskt under lekfulla former. Med stöd från förvaltningens digitaliseringsfond driver förskolan ett utvecklingsprojekt där barnen själva lär sig skapa och manipulera digitala bilder. Det […] 

Kan vi komma överens om att sluta säga att elever saknar språk?

Under senare tid har det i många sammanhang, inte minst i sociala medier, diskuterats om en särskild elevgrupp. Eller egentligen inte diskuterats så mycket utan dessa elever har mer använts som en förklaring till att det kan vara svårt att nå fram i […] 

De bidrar till att utveckla matteundervisningen

Grundskolans matematikutvecklare inspirerar och stöttar sina lärarkollegor att tänka nytt i klassrummet. – Vi har ett genuint intresse för att undervisa i matematik och om hur elever lär sig. Det vill vi föra vidare till andra, säger Margareta […] 

Sömnbrist bland tonåringar – hur kan skolan stötta?

En ny forskningsstudie visar att mer än varannan tonåring sover mindre än åtta timmar per natt. För skolan och elevhälsan är det viktigt att uppmärksamma sömnvanornas betydelse för ungdomars hälsa, menar Malin Jakobsson, som är forskare vid […] 

Utforska fysik på lekplatsen!

På lekplatsen kan vi  uppleva och lära om kraft och rörelse. Med hjälp av lekredskap som rutschkanor, gungor och studsmattor kan vi  utforska fysik genom att aktivt använda kroppen. Här får du tips på övningar som några av stadens förskollärare […] 

I det enkla finns så mycket att hämta

Det är allt från dagsform till väderlek som kan spela in i hur eleven bäst tar till sig kunskap. Det varierar. Det är häri utmaningen för oss som arbetar i den anpassade grundskolan ligger. Att jobba mer med ”HURet” snarare än "VADet" och att […] 

Kalender och skolprogram

Mötesplats NT: Undervisa om klimat och klimatförändringar

Nästa Mötesplats NT är för dig som är intresserad av olika sätt att undervisa om klimatförändringar och de globala målen. Workshoppen tar avstamp i en helt färsk webbkurs utvecklad av forskare från fem länder. 

Praktiknära forskning om flerspråkighet och interkulturalitet på Bergsjöskolan F-6

Välkommen på konferens! 

Digitalt Lärande: Skapa filmmagi

Skapa filmmagi genom animerad film. Med iPad eller Chromebook som verktyg lär vi oss stop-motion-teknik där lera och lego och andra material som blir till liv i rörlig film. Tillsammans testar vi även greenscreen, ljudeffekter och hur du slutligen […] 

Lärresurser

Barnrättsdetektiverna utforskar skolan

Välkommen att ta del av Barnrättsdetektiverna – ett upplevelsebaserat, digitalt och kostnadsfritt läromedel om barnkonventionen skapat i samverkan med elever och lärare! 
E-post
Webbplats Lärtorget
Facebooksida Lärtorget