Våra bloggar

Språkutvecklarna

Vi som skriver i den här bloggen är språk- läs- och skrivutvecklare i Göteborg. Vi träffas regelbundet på Center för Skolutveckling för att tillsammans fördjupa oss i vårt uppdrag att stötta stadens skolor med fokus på den språk- och kunskapsutvecklande undervisningen. I år jobbar vi särskilt med att fördjupa fokuset på flerspråkighet i undervisningen.

Under läsåret 2018/2019 kommer vi ta del av föreläsningar och studiebesök på skolor i andra delar av landet. I den här bloggen delar vi med oss av våra erfarenheter och tankar utifrån dessa.

 

 

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.