Till webbplats

Vetenskapsfestivalens skolprogram ger elever och lärare i för- och grundskolan möjlighet att under en vecka delta i en mängd olika roliga, kluriga och kreativa aktiviteter. De flesta ämnen finns representerade i skolprogrammet, som liksom Vetenskapsfestivalen i stort är tvärvetenskapligt. Engagerade medverkande från universitet och högskolor, näringsliv, organisationer och föreningar gör skolprogrammet möjligt. Det gemensamma målet är att låta barn och skolungdomar få en inblick i vetenskapens fantastiska värld genom interaktiva workshops, laborationer, värderingsövningar, visningar, föreställningar, samtal, med mera.

2021 kommer Skolprogrammet ha en annan form än vanligt. Vi kommer erbjuda ett antal noga utvalda digitala aktiviteter med hög interaktion med de deltagande klasserna. Aktiviteterna livesänds eller visas som förinspelat material, med interaktiva delmoment och frågestunder.

Inför april 2021 arbetar vi på ett tydligt och tillgängligt koncept som vi kallar Livelabbet och som ska omfatta online-aktiviteter inom massa olika ämnen. Det går att laborera med alla skolämnen! Livelabbs-aktiviteter innehåller spännande, speciella och skojiga lektionsfilmer och därtill engagerande interaktiva inslag. De deltagande eleverna och lärarna ska ges möjlighet att fråga och svara, tänka till och tycka till. Aktiviteterna i Livelabbet kommer programledas av Vetenskapsfestivalen och ha en tydlig inramning som ger igenkänning från år till år.

Aktiviteterna i Livelabbet sänds under festivalveckan och öppnar för deltagande i stor skala och utan geografiska gränser. Dessa kostnadsfria elevaktiviteter kommer få dina elever att gapa stort, rynka på pannan, fundera, skratta, gruppöva, klura, labba, med mera! Till varje Livelabbs-aktivitet finns lärarmaterial som ni kan jobba med innan och efter livesändningen. Delar av Livelabbet kommer också tillgängliggöras efter festivalveckan.

Utöver de specifika aktiviteterna i Livelabbet kommer vi även erbjuda ett antal andra online-aktiviteter från en mängd olika intressanta, engagerade och trovärdiga aktörer. Dessa digitala aktiviteter kommer såklart också erbjuda mycket interaktivitet och roliga inslag.

Samtliga digitala skolprogramsaktiviteter förbokas kostnadsfritt via Vetenskapsfestivalens webbokning som öppnar under våren, preliminärt den 1 mars.