Framtidens lekplats 2121

H​ur ska barn och unga få tillgång till framtidens ytor för lek och häng när beslutsfattare bygger en allt tätare stad där lekytorna blir färre och grönområdena mindre. Detta bland annat till förmån för biltrafiken och nya höga hus? Hur tror du att de ytorna kommer att se ut? Hur kommer barn och unga leka och träffas utomhus i framtiden? Årets teknikutmaning handlar om att designa framtidens lekplats 2121! En lekplats som ännu inte finns och som stimulerar till lek och ungänge, kreativitet och rörelse sam glädje för både barn och ungdomar.

Uppdraget

Uppdraget är att ta fram en idé och designa en modell av en framtida lekplats i er närmiljö. Lekplatsen ska kunna användas av alla barn och ungdomar och den ska vara kul, utmanande, pulshöjande och uppmuntra till att vara utomhus tillsammans. Skapa en framtida mötesplats som är kreativ, inspirerande och stimulerande!

Läs mer om uppdraget och anmäl klassen
Flicka som gungar över en storstad.
Framtidens lekplats 2121 Foto: Piabay