Resultatet har blivit en bok och en utställning. I utställningen möter du flyktingarnas egna röster om uppväxten i Polen, den antisemitiska kampanjen, hur det var att hamna på Marstrand och hur livet i Sverige blev. Fotografier, texter och röstinspelningar skapar en levande berättelse om traumatiska och okända händelser med stark koppling till aktuella frågor – antisemitism, flykt, minne, språk, exil och identitet.

Många av de teman som boken och utställningen adresserar ingår i skolans läroplaner för historia,
samhällskunskap, svenska och religionskunskap. Ett pedagogiskt material har tagits fram för
elever i högstadiet och på gymnasiet med lärarledda övningar som kan göras före, under och efter
utställningsbesöket, eller i samband med läsning av boken. Syftet med materialet är att eleverna
ska få:

• En fördjupad kunskap om antisemitism och vilka skepnader den kan anta
• Lära sig en okänd del av Sveriges och Europas moderna historia, speciellt i relation till
Förintelsen
• Reflektera och diskutera frågor kring etnicitet, identitet, tillhörighet, rasism och
minoriteters ställning i samhället
• Reflektera och diskutera hur människor påverkas av flykt och exil

Utställningen

  • 4/9 – 17/10 2021 Utställningen visas på Mimers Konsthall, Kungälv.
  • 27/9 2021 – Svenska Dagbladets podd “Flykten till Marstrand” om de polska 68-judarna släpps. Samtal mellan Maciej Zaremba, Adam Cwejman och Anna Grinzweig Jacobsson under ledning av Paulina Neuding.
  • 13/11 – 13/12 2021, Utställningen visas på Kulturhuset Kåken, Härlanda.
  • 17/12 2021 – 24/1 2022, Utställningen visas på Världslitteraturhuset, Gamlestaden.
  • 27/1 – 27/2 2022 Utställningen visas på Frölunda Kulturhus.

Kontakt

Vill du beställa utställningen, boka ett föredrag av författaren eller har du frågor?

Skicka ett mejl till info@flyktentillmarstrand.se