Våra bloggar

Skolbio Göteborg

Skolbio Göteborg vill bidra till ökad medie-och informationskunnighet hos såväl unga som de vuxna som omger dem. Eleverna ska få tillgång till ett rikt utbud av filmupplevelser och chansen att bredda sina filmrepertoarer, samt möjligheter till filmsamtal och reflektion kring film och konst. Genom att samtala om film fördjupas elevernas kunskaper om filmens språk; hur den berättar och hur dessa sammansatta bilder och ljud påverkar oss som åskådare. Skolbio vill också lyfta fram biografen som mötesplats, möten över stadsgränser och den kollektiva filmupplevelsen.

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.