Våra bloggar

Skolbibliotekarien

Jag heter Hanna Thölin och är skolbibliotekarie på Frejaskolan (År F-9, grundskola och grundsärskola) i Västra Frölunda. Vårt biblioteket ligger mitt i skolan och mitt uppdrag är att jobba språkutvecklande samt att arbeta med Medie- och informationskunnighet (MIK) i samtliga klasser. Jag är en medpedagog och stöttar pedagogerna med detta arbete. Fokus för mitt arbete är elevernas måluppfyllelse.

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.