Producenter

Innehållet på Lärtorget produceras i samarbete mellan olika aktörer som alla har i uppdrag att stödja skolor och förskolor i Göteborg. Här hittar du samlad information om några samarbetspartners och vad de kan erbjuda.

Antal producenter (15)

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.