Våra bloggar

Olika vägar men samma mål

”Allting går och går det inte så går det ändå. Ibland tar det bara lite längre tid”

Jag heter Jessica Bojanic och arbetar som förstelärare i särskolan på Svartedalsskolan. Jag älskar verkligen mitt jobb. Mina elever, som är inskrivna i särskolan, har en begåvningsnedsättning och rätt ofta har de även tilläggsdiagnoser såsom ADHD, autism, språkstörning med mera. Alla människor är ju dessutom unika på sitt sätt, så det krävs en hel del tankeverksamhet för att nå fram till varje enskild elev och få den att lyckas.

Vårt mål som pedagoger är att få varje elev att utvecklas så långt som möjligt utifrån dess förutsättningar, och det är här jag känner att jag är på rätt plats. Jag vill uppmuntra till att tänka utanför boxen, våga pröva, utvärdera, göra om och göra rätt. Om man inte vågar testa nya idéer så hittar man heller aldrig guldkornen. Jag gör många saker som inte fungerar, men istället för att fortsätta göra samma sak igen och se det som ett nederlag, så ser jag det som underlag för fortsatt utveckling. Det är det denna blogg handlar om.

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.