Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare

Center för skolutveckling, Göteborgs Stad

Nyhetsbrev 4, oktober 2023

 

Välkommen till Lärtorget!

För dig som arbetar med undervisning och lärande i förskola och skola, i både kommunal och fristående verksamhet!

Lärtorget hittar du inspiration, fortbildning och lärresurser.

Artiklar och blogginlägg

Högläsning och strukturerade boksamtal ökar elevernas förståelse av faktatexter

Att stötta elevers läsning av faktatexter kan vara en utmaning, eftersom texterna ofta innehåller nya ord och komplexa begrepp. Lärare på Frejaskolan har prövat ett nytt, elevaktivt arbetssätt på lågstadiet, där högläsning och samtal kring […] 

“Socioemotionellt lärande är viktigt för ungas motståndskraft”

- Om vi ska främja barns motståndskraft behöver vi vara motståndskraftiga själva. Det säger Sabina Kapetanovic, docent i psykologi vid Högskolan Väst, som föreläser för skolpsykologer om social och känslomässig förståelse på Barn- och […] 

Språkcentrums lärare utvecklar undervisningen i arabiska

Genom att utveckla en ny pedagogisk modell ska Språkcentrums lärare möta utmaningar med att undervisa i det arabiska språket. 

“Alla behöver hjälpas åt kring eleverna!”

Skolans psykosociala miljö är viktig för att eleverna ska må bra och kunna hantera utmaningar och stress. Men ju äldre eleverna blir desto mindre stöd får de på det psykosociala området, visar en forskningstudie av Emma Leifler. Samverkan mellan […] 

Alla professioner behöver samarbeta för en hälsofrämjande skola

Förskolor och skolor behöver bygga motståndskraftiga organisationer för att lyckas med hälsofrämjande skolutveckling. - Det gäller att se elevhälsans kraft, och inte betrakta den som något vid sidan om. De olika professionerna i förskolan och […] 

Kalender och skolprogram

Uppmärksamhet för bedömning – att följa varje barns lärprocesser för en likvärdig utbildning i förskolan

Mot bakgrund av kravet på en likvärdig utbildning behandlar seminariet spänningsfältet mellan förskollärares uppdrag att dels undervisa och stötta barns lärande, dels bedöma deras lärprocesser. 

Lilla hjärnans utveckling – med och utan digitala verktyg

Välkommen på föreläsning med Sissela Nutley, som har disputerat vid Karolinska Institutet inom kognitiv neurovetenskap med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. 

Att erövra demokratin i vår tid – hur undervisa om förintelsen?

Den 1 november genomförs konferensen Att erövra demokratin i vår tid. Konferensen vänder sig till lärare och skolledare på högstadiet och gymnasiet och andra som i sin yrkesutövning möter dessa frågor. 2023 års konferens har temat Hur undervisa om […] 

Workshop: Rörigt eller rörligt

Välkommen till en eftermiddag om hur vi praktiskt kan stödja och inkludera barn och ungdomar i rörelse på deras dagliga arenor. Barn och ungdomar behöver röra på sig minst 60 […] 

Lärresurser

Ledarskap för tillgänglig lärmiljö – ett utbildningsmaterial

Denna lärresurs består av åtta filmer på temat lärares ledarskap och tillgänglig lärmiljö. I filmerna möter du lärare i grundskolan, anpassad grundskola och gymnasieskolan, som på olika sätt arbetar med att göra undervisningen inkluderande och […] 

Sexualitet, samtycke och relationer

En sajt från Utbildningsförvaltningen som ger stöd i arbetet med att utveckla skolornas undervisning om sexualitet och relationer. Den riktar sig främst till pedagoger, skolledare och elevhälsans personal.  
E-post
Webbplats Lärtorget
Facebooksida Lärtorget