Våra bloggar

Lektorsbloggen: Språk och lärande

Vi är fem lektorer som arbetar med utvecklingsuppdrag och forskning på Center för Skolutveckling, där frågor om likvärdighet och det kompensatoriska uppdraget är centrala. Språket är lärandets viktigaste verktyg. I en stad där skillnader i elevers utgångslägen är stora är det därför avgörande att skolan kan erbjuda en språk- och kunskapsutvecklande undervisning. I bloggen kommer vi att skriva ganska fritt kring området språk och lärande.

Vi har alla lärarbakgrund med inriktning mot språk eller samhällsvetenskap, och två av oss är även inriktade mot digitalisering. Som lektorer samarbetar vi på olika sätt med universitet. Läs gärna mer om oss på Center för Skolutvecklings hemsida.

Pernilla Andersson Varga, Lisa Molin, Susanne Staf, Martin Tallvid och Mats Widigson

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.