Spelet används för att lära ut och prata om säkrare sex och ömsesidighet, både på resor och hemma. Reslust har utvecklats av Göteborgsregionens utbildningsavdelning och Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Västra Götaland.

Webbspelet Reslust Lärarhandledning SRHR i skolan Sexualitet och hälsa (GR)

SRHR.se vänder sig till alla som arbetar med sexualitet och hälsa, men främst till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård, skola eller fritidsverksamhet. Här samlas information om och material från några av våra projekt samt stöd för hur du kan arbeta utifrån SRHR-perspektiv. Förkortningen SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

SRHR.se är ett samarbete mellan Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa på Västra Götalandsregionen (KSH) och Göteborgsregionens (GR) avdelning Utbildning. Läs mer

Göteborgsregionens utbildningsavdelning är en regional utvecklingsarena som arbetar med hela kedjan – från barn, unga och vuxna till kommunchefer och politiker. På GR jobbar drygt 90 medarbetare med alltifrån skolutveckling och utbildningsinsatser inom digitalt lärande till gymnasiesamverkan och samverkan mellan skola och arbetsliv.

GR har även i uppdrag att erbjuda regionens skolor tjänster inom läromedelsområdet. I uppdraget ingår bland annat samordning av läromedelsinköp och film för förskola och skola.

Bland de lärresurser som erbjuds finns skaparverktyget Textäventyr, distanspedagogik.se och många andra, exempelvis inom områden som sexualitet, samtycke och relationer, hållbar utveckling och media- och informationskunnighet. Flera är framtagna i samverkan med andra aktörer. Läs mer

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt. Läs mer