I det här materialet får eleverna reflektera över vad det innebär att planera samhällen. Hur kan vi växa utan att förstöra naturen och miljön? Hur ska alla kunna resa hållbart i sin vardag? Hur skapar vi förutsättningar för näringslivet så att det blir fler jobb? Hur bygger vi ett samhälle som är till
för alla? Och hur gjorde man förr?

Handledningen är framtagen av Göteborgsregionen (GR), i samarbete mellan avdelningarna Miljö och Samhällsbyggnad och Utbildning. Materialet är finansierat av Nya Vägvanor, en del av Västsvenska paketet.

Gå till Lärarhandledningen Miljö och hållbar utveckling (GR)

Göteborgsregionens utbildningsavdelning är en regional utvecklingsarena som arbetar med hela kedjan – från barn och unga till kommunchefer och politiker. Ingen annanstans i Sverige finns ett så brett och djupt samarbete kring lärande. Det involverar 240 000 studerande i alla åldrar, 20 000 lärare, 1 500 skolledare och 1 300 skolor. Läs mer

Inom miljö och samhällsbyggnad arbetar vi med frågor som rör bostadsbyggande, infrastruktur, grönområden, kustens utveckling och miljö. Genom bra planering kan Göteborgsregionen växa på ett sätt som gynnar även kommande generationer. Läs mer

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt. Läs mer