I podcasten “Orientering i digital kompetens” träffar du lärare, utvecklare och forskare som hjälper dig att omvärldsbevaka kring digital kompetens. Omvärldsbevakningen kan ses i sin helhet i en tankekarta.

Podcasten på Spotify Tankekartan “Orientering i digital kompetens”

Programledare: Cecilia Fors, kommunikatör, Center för skolutveckling cecilia.fors@educ.goteborg.se

Redaktör: Maria Eriksson, utvecklingsledare digitalisering, Center för skolutveckling maria.a.eriksson@educ.goteborg.se

Redaktion: Belinda Gyllenstig från Förskoleförvaltningen, Pia Börjesson och Malin Eriksson från Grundskoleförvaltningen och Jens Öberg från Utbildningsförvaltningen. Samtliga är IKT-utvecklare på avdelningarna för Digitalisering och innovation