I KuBo kommer du att hitta ett kvalitativt utbud av kulturaktiviteter.

Under våren 2021 kan du boka lektioner från kommunala museer och konsthall samt skolbiovisningar. Från hösten 2021 utökas innehållet med olika evenemang från det fria kulturlivet, bland annat inom dans, litteratur, konst, musik och teater. Nuvarande utbud är anpassat efter rådande restriktioner, och det finns det en uppsjö av olika aktiviteter att boka, till exempel lektioner och skolbiovisningar som hålls online.

Kolla in sidan på https://kubo.goteborg.se/

Vi ser fram emot när vi kan fylla på med lektioner på våra museer och konsthall, filmvisningar på biograf och publika konstupplevelser på scener runt om i staden säger Victoria Alarik som är projektledare för KuBo.

En lektion som Göteborgs Konsthall bjuder in till är Villovägar – ett pedagogiskt dramaäventyr, riktat mot förskola. Lektionen utspelar sig mitt i konsthallens pågående utställning Bring Back Lost Love av konstnären Kemang Wa Lehuleres.

Lektionen växte fram inspirerad av utställningen och av boken Vinga på Villovägar. Boken har valts i samarbete med Anna Hedlund, mediapedagog på Göteborgs Stadsbibliotek. Det vi försöker göra är att i mötet mellan en bok, teater och samtida konst öppna upp utställningens tematik till att handla om en berättelse som barn kan relatera till och vad vi tror konstverken kan väcka för frågor hos dem. Berättar Mija Renström Intendent för pedagogik på Göteborgs Konsthall.

I lektionen möter barnen skådespelaren Ulrica Flach Jag fastnade för installationen med fågelholkarna som ingår i utställningen Bring Back Lost Love innan jag hörde talas om boken Vinga på villovägar. Det var som ett litet villakvarter på golvet. Jag har alltid varit fascinerad av mötet mellan miniatyrvärldar och den riktiga världen. Det lilla och stora och olika perspektiv som byter av varandra. Fågelholkarna och boken påminner båda om frihet och trygghet. Två känslor som är beroende av varandra. Att känna vinden mot ansiktet när en susar fram i frihet och självständighet men också vikten av trygghet i form av familj och hem.

Mija Renström fortsätter -En effekt av pandemin är att vi har börjat arbeta mer med digitala format och verktyg, något vi kommer fortsätta med. Vi ser stora fördelar av att till exempel kunna ge fortbildningar och introduktioner inför ett besök på Göteborgs Konsthall. Vi ser ett också ett stort värde av att kunna hälsa barnen välkomna via en digital introduktion först, och på så vis trygga barnen inför ett fysiskt besök. Det dramatiserade pedagogiska äventyret Villovägar är helt digitalt och fungerar oerhört väl. Vi har fått sätta in extra platser för att möta upp efterfrågan, det ger energi och är roligt säger Mija.

Fotograf för bild Mija Renström

 

Alla barn och unga har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, rätt till konst och kultur oavsett var man bor eller vem man är. Barn och ungas rättigheter ska enligt Göteborgs Stads kulturprogram vara vägledande för det gemensamma arbetet i staden.

 

Allt utbud är kostnadsfritt för Göteborgs kommunala förskolor och grundskolor.

För fristående grundskolor, förskolor och gymnasier är lektioner på museer och konsthall kostnadsfritt. Övriga evenemang är subventionerade. Priser syns under respektive evenemang.

 

KuBo är ett samarbete mellan kulturförvaltningen, grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad.

 

Har du frågor om det subventionerade utbudet kan du kontakta Mia Björklund

mia.bjorklund@kultur.goteborg.se – konsulent för barnkultur i Göteborgs Stad.