Våra bloggar

Kulturbloggen

Mitt namn är Mia Björklund och jag är en av konsulenterna för kultur för barn och unga på Kulturförvaltningen i Göteborg.

KULTURbloggen är en plats för reflektion kring mötet mellan förskola/skola och det professionella kulturlivet.

Vi vill inspirera genom att visa goda exempel på barn- och ungdomsprojekt inom olika konstområden, samt förmedla nyheter och aktuell forskning om barn- och ungdomskultur.

 

Kulturförvaltningen är en resurs för barn och ungdomskultur i Göteborg som samverkar med förskolan och skolan.

Målet är att säkra barns rätt till konst och kultur, stimulera kreativitet och stärka såväl barns perspektiv som barns delaktighet och inflytande.

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.