Måltid

Att koppla skolmåltiden närmare undervisningen och göra eleverna delaktiga i samtalet om mat, hälsa och miljö stärker deras förmåga att göra hållbara val – idag och i framtiden. I vårt tema Måltid besöker vi förskolor och skolor som vill utnyttja skolmåltidens fulla potential.


Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.