Demokrati, kultur och konstarternas pedagogik – ung i en utmanande tid

Världskulturmuseet Södra vägen 54

Symposiet arrangeras i ett samarbete mellan forskningsplattformarna Public Life, Arts and Critical Engagement (PLACE) och Educational Research in the Arts (ERA), båda två hemmahörande vid Konstnärliga fakulteten, samt nätverket Barnkulturforskning i Göteborg (BiG) vid Humanistiska fakulteten. Till anmälan

Inbjudan till symposium och workshop med fokus på praktiknära forskning i samverkan

Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Pedagogen, Hus A Västra hamngatan 25, Göteborg, Göteborg

Som ett led i arbetet med att utveckla goda praktiknära forskningsprojekt i samverkan mellan Göteborgs universitet och lärare och skolledare i Göteborgsregionen bjuder ULF härmed in till symposium och workshop. Eventet riktar sig till lärare och skolledare som har mött dilemman, problem eller frågor i sin praktik med potential att utforskas i ett samverkande skolnära […]

Gratis

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.