Demokrati, kultur och konstarternas pedagogik – ung i en utmanande tid

Världskulturmuseet Södra vägen 54

Symposiet arrangeras i ett samarbete mellan forskningsplattformarna Public Life, Arts and Critical Engagement (PLACE) och Educational Research in the Arts (ERA), båda två hemmahörande vid Konstnärliga fakulteten, samt nätverket Barnkulturforskning i Göteborg (BiG) vid Humanistiska fakulteten. Till anmälan

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.