Mötesplats läsning: Att kartlägga och följa upp barns tidiga läsutveckling

Center för skolutveckling, Bohusgatan 13 C Bohusgatan 13C, Göteborg

Välkommen till en mötesplats med fokus på läsundervisning för elever i grundskolans låg- och mellanstadium! Charlotte Georén Sprung, lärare och SLS-utvecklare på Gunnestorpsskolan och Miriam Svartborn, SVA-lärare på Tångenskolan, berättar om sina erfarenheter av att stötta elevernas läsutveckling.

Bioblitz Göteborg 2024 – artjakt i Slottsskogen

Slottsskogen

Den 22 maj bjuds skolklasser in att gå på artjakt i Slottsskogen. Det blir garanterat en spännande dag med möjlighet att lära sig arter samtidigt som ni bidrar till medborgarforskning om ni rapporterar in era fynd. En bioblitz är ett tillfälle när allmänhet och experter under ett dygn gemensamt ger sig ut på artjakt för […]

Mötesplats NT: Teknikundervisning i förskolan

Digital mötesplats

Vårens sista Mötesplats NT blir en digital träff om teknikundervisning i förskolan. Sara Eliasson bidrar med sin forskning. Sara Eliasson är förskollärare med lång erfarenhet inom förskolan, och är även doktorand inom Barn- och ungdomsvetenskap. Hon har studerat teknikundervisning i förskolan, och tittat närmare på hur barn lär sig om mekanisk teknik i samspel med […]

Gratis

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.