Laddar Evenemang

Skriva sig till lärande, STL i grundskolan

När: 2021-09-22 kl. 13:30 - 2022-05-11 kl. 16:30
Var: Utbildningen är i Blendedformat dvs med både fysiska och digitala träffar,
Sista anmälningsdag: 15/09
Hitta hit

Uppstarten för efteranmälda hålls den 22 september 13.30-16:30 på Google Meet.

Den 1 september 2021 startar den fjärde omgången av utbildningen STL i Göteborg för lärare i grundskolan åk F-9 och gymnasiet.  Utbildningen pågår under läsåret 2021-22 och är i blended-format, det vill säga med både fysiska och digitala träffar.

Det finns möjlighet att efteranmäla sig till utbildningen fram till 15 september. 

STL är en pedagogisk modell som bygger på ett språkutvecklande arbetssätt där läraren kombinerar pedagogik och digital teknik för att utveckla elevers skrivande i alla ämnen.

Se en kort presentationsfilm här:

 

Utbildningens upplägg

STL Blended består av sju fysiska och fem digitala träffar. Upplägget är inspirerat av Skolverkets moduler, där lärarens arbete i klassrummet är en viktig del i utbildningen och utgör fokus för det kollegiala lärandet. Inför träffarna behöver därför deltagarna ha möjlighet att läsa in sig på kursmaterialet och att planera, genomföra och analysera sin undervisning enligt STL-modellen.
Läs mer om upplägg och tider här.

 

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri för dig som arbetar i en kommunal grundskola i Göteborgs Stad (Grundskoleförvaltningen står för finansieringen).

Övriga huvudmän: 8 000 kr

Halva kostnaden faktureras under 2021 och resterande belopp faktureras under 2022.

 

Anmälan

Sista datum för efteranmälan 15 september. 

Läs mer om STL på Center för Skolutveckling och på Lärtorget

 

Kontakt

Helen Henriksson, utvecklingsledare Skolans digitalisering
helen.henriksson@educ.goteborg.se
076-764 93 39

Karin Olsson, utvecklingsledare Språk och lärande
karin.olsson@educ.goteborg.se
072-855 39 59 

Skriva sig till lärande, STL i grundskolan

När: 2021-09-22 kl. 13:30 - 2022-05-11 kl. 16:30
Var: Utbildningen är i Blendedformat dvs med både fysiska och digitala träffar,
Sista anmälningsdag: 15/09

Arrangör:

Center för skolutveckling

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.