Laddar Evenemang

Reading to learn (R2L), läsåret 2021-22

När: 2021-08-23 kl. 00:00 - 2022-04-22 kl. 00:00
Var: Center för skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Sista anmälningsdag: 15/09
Hitta hit
Bild som beskriver metoden.

Reading to Learn (R2L) är en språkutvecklande pedagogik som utvecklats i samverkan mellan pedagoger och språkforskaren Dr David Rose vid University of Sydney i Australien.

Kursen Reading to Learn ger förskollärare och lärare strategier för att arbeta med åldersadekvata texter som utvecklar barns och elevers läsande och skrivande oavsett stadie och ämne. Den bygger på antagandet att språket spelar en avgörande roll vid kunskapsskapande och lärande.

Mer om utbildningen på goteborg.se

 

Målgrupp

Fortbildningen är indelad i tre olika grupper:

  • Grupp 1: Förskolans senare åldrar, förskoleklass och åk 1- 3 (6 heldagar)
  • Grupp 2: Klasslärare åk 4–6 (8 heldagar)
  • Grupp : Ämneslärare åk 7–9 och gymnasiet (8 heldagar)
  • Fortsätttningskurs: Lärare (i samtliga skolformer) som gått grundutbildningen (4 heldagar + individuell handledning)

Utbildningens upplägg

Grundutbildningen består av 6-8 heldagsworkshoppar som leds av Claire Acevedo och Ann-Christin Lövstedt, certifierade och erfarna R2L-utbildare. Mellan workshopparna får deltagarna handledning av R2L-utbildarna och de lokala handledarna på Center för skolutveckling. Handledningen sker digitalt.

Samtliga fyra utbildningar pågår hela läsåret. Exakta datum för respektive utbildning hittar du via anmälningslänkarna nedan.

OBS! Det finns möjlighet att efteranmäla sig till kurserna fram till 15 september. 

 

Läs mer om innehållet:

Reading to Learn_Förskolan+lågstadiet

Reading to Learn_Mellanstadiet

Reading to Learn_ämneslärare_hög+gy

 

Kursavgift

 

  • Grundskola

Utbildningen är kostnadsfri för dig som arbetar i en kommunal grundskola, inklusive förskoleklass, i Göteborgs Stad (Grundskoleförvaltningen står för finansieringen).

 

  • Kommunala förskolor och gymnasier i Göteborgs stad: 

Utbildning förskolans äldre åldrar: 9 000 kr

Utbildning åk 7-9 och gymnasiet: 10 000 kr

Fortsättningsutbildning: 5 000 kr

 

  • Kostnad för övriga huvudmän:

Utbildning F-3: 10 000 kr

Utbildning åk 4-6: 11 000 kr

Utbildning åk 7-9 och gymnasiet: 11 000 kr

Fortsättningsutbildning: 6 000 kr

Vi kommer att prioritera de förskolor eller skolor som anmäler minst två deltagare till utbildningen. Anmälningarna är bindande med möjlighet att överlåta plats fram till utbildningen börjar.

OBS! Halva kostnaden faktureras under 2021 och resterande belopp faktureras under 2022.

 

Anmälan (klicka på respektive länk) 

Reading to Learn: Förskolans senare åldrar, förskoleklass och åk 1- 3 

Reading to Learn: Klasslärare åk 4–6 (8 heldagar)

Reading to learn: Ämneslärare åk 7–9 och gymnasiet (8 heldagar)

Reading to learn: Fortsättningskurs (lärare som gått grundutbildningen) (6 heldagar)

 

Kontakt

Har du frågor om utbildningen kontakta:

Susanne Staf, epost: susanne.staf@educ.goteborg.se eller

Pernilla Andersson Varga, epost: pernilla.andersson.varga@educ.goteborg.se

Reading to learn (R2L), läsåret 2021-22

När: 2021-08-23 kl. 00:00 - 2022-04-22 kl. 00:00
Var: Center för skolutveckling, Bohusgatan 13 C
Sista anmälningsdag: 15/09

Arrangör:

Center för skolutveckling

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.