Laddar Evenemang

Kollegialt lärande – lärledarutbildning

När: 2021-09-16 - 2022-05-31
Var: Center för skolutveckling eller digitalt,
Sista anmälningsdag: 10/09
Pris:

Inom Göteborg

4300kr

Övriga kommuner

8000kr

Hitta hit
Fyra deltagare på lärledarutbildningen sitter vid ett bord och samtalar.

Foto: Katarina G Strandberg

Det kollegiala lärandet en viktig faktor för framgångsrik skolutveckling, anser såväl forskare som Skolverket. De kollegiala, kunskapsfördjupande samtalen behöver fortsätta trots att många möten idag sker digitalt. Den här utbildningen syftar till att stötta lärledare i att leda möten, oavsett om de sker via digitala verktyg eller inte.

Utbildningen ska stärka den del av kollegiala samtal som fokuserar på lärande och utveckling av undervisningen. Kursen startar i september 2021 och består av åtta heldagsträffar, fyra under hösten och fyra under våren.

 

Målgrupp

Pedagoger inom alla skolformer som har eller förväntas få ett uppdrag att leda det kollegiala lärandet i sin verksamhet. Lärledarutbildningen anpassas efter deltagarnas behov. Rektorer är också inbjudna till det åttonde och sista tillfället.

 

Kostnad

4300 kronor för åtta heldagar för deltagare inom Göteborg, 8000 kronor för övriga huvudmän. Kostnaden kommer att debiteras vid två tillfällen.

Datum för höstterminens träffar:

16 september kl 9–16 CFS, Bohusgatan 13 C eller digitalt
12 oktober kl 9–16 CFS, Bohusgatan 13 C eller digitalt
11 november kl 9–16 CFS, Bohusgatan 13 C eller digitalt
8 december kl 9-16 CFS, Bohusgatan 13 C eller digitalt

Vi följer utvecklingen av coronasituationen och anpassar utbildningen därefter.

 

Anmälan

Enhetschefen anmäler varje kursdeltagare.

 

Kontakta oss

Utvecklingsledare Per Fagerström
per.fagerstrom@educ.goteborg.se
031-367 04 12

Utvecklingsledare Lotten Ekelund
lotten.ekelund@educ.goteborg.se
031-367 04 16

Kollegialt lärande – lärledarutbildning

När: 2021-09-16 - 2022-05-31
Var: Center för skolutveckling eller digitalt,
Sista anmälningsdag: 10/09

Arrangör:

Center för skolutveckling

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.