Laddar Evenemang

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

När: 2021-11-25 kl. 00:00 - 2022-06-16 kl. 00:00
Var: Delvis digitalt, Västra Hamngatan 25
Sista anmälningsdag: 15/10
Hitta hit
Förskolebarn leker under en tvättlina där färgglada tyger hänger.

Foto: Lo Birgersson

När barns flerspråkighet används som resurs i förskolans undervisning stärks kunskapsutvecklingen och identitetsutvecklingen, visar forskning. Kompetens kring flerspråkighet och interkulturellt förhållningssätt lyfts fram som framgångsfaktorer i förskoleförvaltningens rapport om språkutvecklande insatser i Göteborgs Stads förskolor.

Med stöd av Skolverket har Göteborgs universitet och Center för skolutveckling tagit fram en utbildning för förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som omfattar 7,5 högskolepoäng.

Första omgången blev snabbt fullbokad, och därför startar vi nu en ny omgång den 25 november. Kursen bygger på den senaste forskningen inom området och relevanta mål i läroplan för förskolan. Målet är att utveckla undervisningen för nyanlända och flerspråkiga barn i Göteborg utifrån frågorna: Hur kan barns och föräldrars erfarenheter och språkliga resurser användas i förskolans undervisning? Hur arbetar vi språkutvecklande genom att lyfta in flerspråkighet och interkulturalitet i den pedagogiska praktiken?

Kursens upplägg

Kursen är till stor del digital och omfattar elva eftermiddagar med start i november 2021 och avslutning i juni2022. Kursen är delvis finansierad av Skolverket och är kostnadsfri, även kurslitteraturen för deltagarna ingår. Kursen grundar sig i ett kollegialt lärande där deltagare från hela staden tar del av varandras erfarenheter och samtidigt prövar nya kunskaper i sin egen verksamhet. Under kursen inspireras du av ledande forskare inom flerspråkighet och interkulturalitet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal och ger möjlighet till 7,5 högskolepoäng.

Anmälan

Vi ser gärna att hela arbetslaget deltar.

Anmäl dig senast 15 oktober: https://sunet.artologik.net/gu/PDG696_H21_Kursanmalan_Avtal

Mer information

lartorget.goteborg.se: Om flerspråkiga barns utveckling

Har du frågor kan du kontakta:

Utvecklingsledare Laura Ruz Haglöf
laura.ruz-haglof@educ.goteborg.se

Lektor Annika Hellberg
annika.hellberg@educ.goteborg.se

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

När: 2021-11-25 kl. 00:00 - 2022-06-16 kl. 00:00
Var: Delvis digitalt, Västra Hamngatan 25
Sista anmälningsdag: 15/10

Arrangör:

Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Arrangör:

Center för skolutveckling

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.