Barn som håller händerna över huvudet i en dansposition.