Våra bloggar

Digitala klassen

Mitt namn är Jenny Bernhardsson och är jag lärare på Lillekärrskolan på Norra Hisingen för åldrarna F-3 och dessutom IKT-pedagog på skolan. Som IKT-pedagog arbetar jag med digital kompetens i undervisningen och har även fokus på skolans digitalisering. Jag programmerar med eleverna och använder digitala verktyg i klassrummet på många olika sätt. Jag vill gärna dela mina erfarenheter och ge tips och inspiration för att arbeta digitalt och programmera med eleverna. Jag bloggar, föreläser samt diskuterar i olika forum kring dessa områden som jag brinner för. Jag är del av Makerskolaprojektet och är ingår även i en utvecklingsgrupp om programmering och matematik, utifrån de förändringar som kommer i kursplanerna. Min blogg kommer att ha fokus på programmering i klassrummet samt hur man kan arbeta med olika digitala verktyg i undervisningen.

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.