Våra bloggar

Demokrati i skolan

Mitt namn är Gunnel Falck, och jag har som uppdrag att arbeta för demokrati i Göteborg Stads skolor och därmed i förlängningen i samhället. Min blogg om demokrati kommer att handla om demokrati som norm, det vill säga den samhällsbärande norm som uttrycks i våra grundlagar där idén om Sverige som ett demokratiskt land uttrycks. Jag har den största respekt för de som engagerar sig för demokratin genom politiska partier, men jag kommer inte att skriva om partipolitik eller om funktionalistisk demokrati som handlar om styrning och ledning. Det är demokrati i skolan som är mitt fokus. Välkommen att läsa!

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.