TeachMeet på Lindholmen drivs idag av Hanna Ericson, projektledare på Lindholmens gymnasieområde och Tony Hall, som är lärare på Polhemsgymnasiet och utvecklingsledare på utbildningskansliet med uppdrag att stödja Lindholmens skolor i digitalisering.

– Styrkan i TeachMeet ligger i att det är så kravlöst och verklighetsnära jämfört med om man skulle gå på en föreläsning. Här är det lärare som ur sin egen erfarenhet berättar för varandra hur man arbetar med IKT-verktyg i klassrummet, säger Tony.

– Just att det är blandat högt och lågt, och inte alltid så avancerade grejer är en annan styrka, säger Hanna. Lärare gör fantastiska saker i klassrummet varje dag, och det här är en chans att dela med sig av det. Många verkar tänka: ”Är det här något att visa upp?”, men det är det!

I konceptet TeachMeet ingår att man ska hålla en presentation under ett visst antal minuter, och att turordningen lottas ut.

– Vi är flexibla med tiden beroende på hur många som presenterar men vi håller på lottningen, berättar Tony. Runt 10–15 personer brukar dyka upp. Det finns de som varit med från början och så kommer det någon ny varje gång. Fokus ligger ju på undervisning och IKT så det är mest lärare, men också specialpedagoger och gymnasiebibliotekarier.

– Som lärare får du massor av tips på konkreta arbetsmetoder och ett kollegialt nätverk som kan stärka dig i din lärarroll, säger Hanna. Det är så positivt att känna en sådan styrka och en sådan delakultur! Det finns stort utrymme tidsmässigt för frågor för det är då det magiska händer – när själva utbytet sker och man relaterar det till sin egen vardag och erfarenhet.

TeachMeet är kravlöst och verklighetsnära, säger Hanna Ericson och Tony Hall. Foto: Marit Lissdaniels

LIKA*-skattningen för skolorna på Lindholmen visade tydligt att IKT-mognaden på skolorna var väldigt olika. TeachMeet blev ett sätt att skapa ett forum för utbyteinom IKT och att få tag på ”best-practice-personerna”. På TeachMeet har man haft presentationer av bedömningsmatriser i Hjärntorget, skärminspelning, tips i Office365, podcast, språkutvecklande arbetssätt med hjälp av IKT, Chromex samt en hel del annat.

– Jag har blivit den jobbiga – men uppmuntrande – personen som tjatar på lärarna att komma och presentera, säger Tony. Det är så många lärare som gör bra grejer! TeachMeet ger många en boost och en bekräftelse på att man gör något bra som kan komma andra till gagn.

För att hela skolans IKT-mognad ska öka, måste ledningen uppmuntra till kollegialt lärande.

– Det ger så mycket när ens chef är uppmuntrande, förklarar Hanna Ericson. Och kollegialt lärande är viktigt oavsett arbetsområde.

– Det är väldigt värdefullt för oss också. Jag får massor av tips som jag kan använda både i mitt läraryrke och i mitt arbete som utvecklingsledare där jag kan sprida det till andra skolor, avslutar Tony.

*LIKA är ett verktyg för utvärdering och utveckling avskolans digitalisering.

Foto: Gunilla Ohlsson Ottosson

 

Marika Sandahl läser till lärare i svenska som andraspråk och vikarierar på Center för språkintroduktion.

 

– Jag är här av nyfikenhet, för att få kunskap, inspiration och tips om små och stora saker,av kollegor som delar med sig. Man behöver inte vara duktig på IKT – det räcker att man är nyfiken och vill lära sig. Jag vill inte att tekniken ska vara ett hinder och för att vara lärare idag så måste man kunna utnyttja tekniken som ett pedagogiskt verktyg. Det står ju till och med i läroplanen. En dag kanske jag själv håller i en presentation!

 

 

 

Foto: Gunilla Ohlsson Ottosson

Niklas Balheden som är lärare i datorteknik på Lindholmens tekniska gymnasium berättade om nyheter från förra årets BETT-mässa och presenterade vad man kan göra med en Raspberry Pi.

– Jag är här därför att jag har ett teknikintresse och vill sprida vidare information från BETT-mässan. Det är roligt och nyttigt att hålla sig uppdaterad om vad som händer inom olika områden. Och som lärare är det viktigt att känna till nya grejer, att vara med på banan.