• Hur skulle du beskriva skolans uppdrag?

-Det är en stor fråga, men om jag ska svara utifrån att jag jobbar som hälsoutvecklare och att jag har jobbat i 12 år i stadsdelen Centrum med värdegrundsarbete, så skulle jag säga att skolan har ett väldigt tydligt uppdrag. Till exempel ska alla skolor ha en likabehandlingsplan och jobba aktivt med den. Men detta går i vågor, just nu är det mycket inriktning på annat som till exempel programmering och digitalisering i och med att det blivit en del av läroplanerna. Då flyttas fokuset från de “mjuka frågorna”. Hur man arbetar med värdegrunden kan också förändras när rektorer och personal byts ut, men det finns alltid ett stort behov av att arbeta aktivt med det.

– Behovet av att jobba med värdegrunden kommer ofta om man har problem eller om det händer något, men om skolan jobbar med frågorna hela tiden så undviker man att de jobbiga situationerna uppstår över huvud taget. Därför är det viktigt att jobba förebyggande, att tänka: Hur gör vi för att se varje elev och hur förstärker vi det positiva beteendet? Om det tankesättet kan genomsyra skolan, då har man lagt en bra grund.

  • Hur skulle du beskriva ditt uppdrag som förstelärare och hälsoutvecklare?

-Jag har haft uppdrag som hälsoutvecklare tolv år och de senaste åren har jag också varit förstelärare med inriktning mot värdegrundsarbete. Att skolan har valt att ha en förestelärartjänst med den inriktningen visar att man tycker det är en viktig fråga.

-Jag arbetar både med att utbilda personal och att jobba med klasser. Jag arbetar med frågor som hur man får ihop en grupp, och om begrepp som vänskap, relationer och respekt. I mitt uppdrag har jag till exempel hållit i studiedagar med likabehandlingstema. Jag har också gjort olika övningar med kollegorna på arbetslagsmöten, till exempel om hur man förstärker grupper. Lärarna kan också höra av sig till mig om de vill ha stöd i sitt klassrum. Då jobbar vi i halvklass med olika övningar där eleverna får ta ställning och diskutera i olika frågor.

-Tidsmässigt är det hälsoutvecklaruppdraget som jag jobbar mest med. Det är en tjänst på 25 procent som ligger centralt på stadsdelen. Uppdraget på stadsdelen ligger kvar även i budgeten för 2019, men i och med de nya skolförvaltningarna är det osäkert hur det blir efter det, om detta är en fråga som prioriteras.

  • Kan du ge exempel på vad som är positivt med att arbeta som lärare?

-Det är mycket jag tycker är positivt, men framför allt mötet med alla elever. Idag träffade jag till exempel två gamla elever som nu själva jobbar på skola och förskola, och det är givande att höra att de uppskattar en.

-Samtidigt tycker jag för min egen del att det är viktigt att vara tydlig med att jag är lärare och inte kompis med eleverna. Men jag ser alltid till att veta vad de har för intressen och vad de gör på fritiden så att jag kan bygga en relation med dem och visa att jag är intresserad och bryr mig. Jag ser eleverna som en helhet och inte bara som till exempel min matteelev.

-Mötet med kollegor och föräldrar är också viktigt. Man måste gilla att jobba med och möta människor för att trivas i läraryrket. Jag trivs jättebra med mitt jobb!

  • Vem är du nyfiken på?

-Jag vill ställa frågor till Magnus Brändén, NO-lärare på Bergums skola. Han har doktorerat i biokemi och har lämnat forskarvärlden för skolan.

Mina frågor till honom är:

  • Vilka är styrkorna att komma från forskarvärlden in i skolvärlden?
  • Vad ser du som skolans positiva sidor?
  • Vad är svårast respektive roligast med läraryrket?
Text: Cecilia Fors Bild: Privat