Under hösten 2022 erbjuder Lärarakademin i samarbete med Center för skolutveckling en miniserie av föreläsningar på temat läsning, där stadens SLS-utvecklare delar med sig av kunskap och erfarenheter. Du som missade föreläsningen kan här ta del av den inspelade versionen i efterhand. Föreläsningarna riktar sig främst till pedagoger i årskurs 7-9.

Föreläsarna Cecilia Lind och Petra Andersson är engagerade högstadielärare och ägnar också en del av sin arbetstid åt att arbeta som språk-, läs- och skrivutvecklare.

Läsa texter när gruppen spretar (inspelad föreläsning från 6 oktober, se ovan)

I föreläsningen beskrivs hur undervisning kan läggas upp utifrån att:

 1. Alla elever läser samma text och gör uppgifter kring texten
 2. Eleverna läser olika texter/olika svåra texter men arbetar sedan med samma uppgifter

Se innehållsrubriker för olika delar i filmen, med tidsangivelse, här nedan.

Del 1: Alla elever läser samma text

 • Temaarbete med gemensamma skrivuppgifter (3:43)
 • EPA-modellen – strukturerad samtalsmodell som ger alla möjlighet att formulera sig, tänka och vara aktiva (7.18)
 • Aidan Chambers modell för boksamtal (10:43)

Del 2: Eleverna läser olika texter/olika svåra texter (14:59)

 • Välja rätt bok (18:40)
 • Speglar och fönster. Hur ska vi tänka när vi väljer böcker? Vad/vilka representeras? Litteraturens funktion hos unga läsare. (22:35)
 • Temaarbete fortsättning (25:23) Gemensamma uppgifter kring innehållet: Att kunna förutspå, hitta ledtrådar, genomskåda bokens struktur etc. Formativ respons, elevernas redovisning.
 • Läslyssna – är det fusk? (28:28)
 • Bokcirkel (39:15)
 • Samtal och frågor (52:00)

Powerpoint-presentation från föreläsningen

 

27 oktober: Läsa och förstå digitala texter 

Att ta del av information eller göra sin röst hörd via digitala texter är självklart idag. Men hur står det till med den digitala läsförståelsen i våra klassrum? Hur kan vi fördjupa den digitala läsförståelsen så att våra elever blir självständiga och kritiska läsare på nätet?

 

24 november: Läsa och samtala om svåra ämnen

Det finns ämnen som är svåra att tala om med eleverna på högstadiet. Fast samtidigt är det viktiga ämnen som eleverna funderar på, till exempel krig eller frågor kring sex och samlevnad. Här kan en skönlitterär bok hjälpa till att öppna upp för samtal, kanske i form av en bokcirkel eller med en klassgemensam text.