Precis när idrottsläraren Martin Johansson Oppenheim ska sätta igång dagens lektion i specialidrott dyker ytterligare ett barn upp och ropar ”Nej, nej, nej! Dom börjar utan mig! Det får ni inte!”. Pojken har inte satt på sig gympaskorna ännu och i den stressiga situationen blir allt svårare och tar dubbelt så långt tid som vanligt. Men Martin tar det med ro. Han säger åt de tre andra eleverna att vänta på sina platser och berättar även för den nyinkomne vad de ska göra: Skeppsbrott. Inom en minut är alla redo för start och lektionen kan starta.

Idrottslektioner kan vara svåra

För elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, det vill säga barn med till exempel ADHD, autism eller Tourettes syndrom, kan idrottslektioner vara jobbiga. De kan till exempel ha svårt att klara av en stimmig miljö med hög ljudnivå, att vänta på sin tur eller att hantera trängseln i omklädningsrummet. Enligt Attention, en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, får många i den här elevgruppen inte det stöd och de anpassningar som de skulle behöva för att klara av undervisningen i idrott och hälsa. Det resulterar i att de riskerar att utebli helt från lektionerna eller att de inte deltar i vissa aktiviteter, vilket i sin tur till att eleven inte når målen i idrott och hälsa och dessutom inte får chans att utveckla motoriska färdigheter och en god fysisk självkänsla.

På Karl Johansskolan i Majorna infördes redan för tio år sedan specialidrott för elever med funktionsvariationer, oavsett om det är fysiska eller neuropsykiatriska.

— Vi såg att det fanns ett behov. Det finns elever som det inte fungerar för i helklass. De upplever det som jobbigt. De tycker att det blir rörigt eller blir frustrerade över olika slags spel och det här med att vinna och förlora. Då har vi den här mindre gruppen med fler vuxna där de kan få delta på sina egna villkor, säger Martin Johansson Oppenheim.

Frivillig specialidrott hjälper elever nå målen

Specialidrotten erbjuds två gånger per vecka. Det är en frivillig 40-minuters-lektion där innehållet oftast följer de ordinarie idrottslektionerna men anpassas till deltagarna. På specialidrottslektionen den här onsdagsförmiddagen i mitten av oktober är fyra barn med. De har skeppsbrott som uppvärmning. Huvuddelen av lektionen är dock intervallträning. Skeppsbrottet byggs om till en hinderbana, och eleverna ska springa i två minuter, vila i en minut, springa i två, och så vidare.

Det varierar hur många elever som deltar på specialidrotten. Ibland har det varit ett barn. Ibland är det över tio. Det varierar också om de är med en eller två gånger per vecka, och om de är med på sin klass ordinarie idrottslektion eller inte. Även om eleven har varit på klassens ordinarie lektion kan hen få ett extra rörelsepass eftersom det förbättrar koncentrationen och välmående. Det är den individuella elevens behov som står i centrum.

— I den här lilla gruppen får barnen en större yta att röra sig på. Frustrationsstunderna blir färre. Det blir en rolig stund istället för att de tycker att det blir jobbigt och kanske avviker. Vi är också flera vuxna här som hjälper dem att hålla ut hela lektionen.

Förutom Martin är barnens elevassistenter med under specialidrotten för att stötta och hjälpa dem.

Finns det inte en risk att eleverna känner sig exkluderade?

— Den risken finns alltid. Men jag tror inte att de själva upplever det så. Det är ett unikt tillfälle för dem att kunna komma hit och få idrott och de är glada för det. Det ser vi på dem.

Skulle man inte kunna anpassa den ordinarie lektionen till alla barns behov istället?

— Ja, till viss del. Men det är svårt när det är en stor grupp att verkligen få till det så att det blir bra för alla barn med NPF-diagnoser. Det är enklare i det här lilla forumet.

När dagens lektion är slut är eleverna utpumpade och svettiga. Men glada.

— Ja, det var roligt. Vi hade hinderbana och skeppsbrott som vi vanligtvis inte brukar ha, säger Fredrik Källtén Qvarfordt.

Vad är skillnaden mellan vanlig idrott och specialidrott?

— Det är en mindre grupp och då blir det inte blir lika mycket bråk som det kan bli annars, säger han.